Berbak

Azkenak Kontsultatuenak Zonaldeak

gaizki pasatu giñun batzutan

Nafarra  >  ArakilArano-GoizuetaBortziriMalerrekaSakanaUltzama

Aditza (genuen)

behiei kausitten ta pasatzen nun bizie

Nafarra  >  ArakilArano-GoizuetaBortziriMalerrekaSakanaUltzama

Aditza

eta hori in ta ya beste zortzien bat urtes harrekin lan in nun

Nafarra  >  ArakilArano-GoizuetaBortziriMalerrekaSakanaUltzama

Aditza (egin)

ne atte zenak eukitzen emen zun hoi prestatota gordii

Nafarra  >  ArakilArano-GoizuetaBortziriMalerrekaSakanaUltzama

Aditza (edukititzen)

han izandu genitun atake goorrak

Nafarra  >  ArakilArano-GoizuetaBortziriMalerrekaSakanaUltzama

Aditza (izan)

asko gustetzen dakit

Nafarra  >  ArakilArano-GoizuetaBortziriMalerrekaSakanaUltzama

Aditza

izate a tu-tut

Nafarra  >  ArakilArano-GoizuetaBortziriMalerrekaSakanaUltzama

Aditza (izaten da)

bertze jende turista erraiten ten horiek ere

Nafarra  >  ArakilArano-GoizuetaBortziriMalerrekaSakanaUltzama

Aditza

ta esaten nioten soldadu hoiei:

Nafarra  >  ArakilArano-GoizuetaBortziriMalerrekaSakanaUltzama

Aditza (nien)

haiei jokatuko ziotela horrek

baño nik uste ot hemen eitten zenen inguruko herritan e eitten izain zela

Nafarra  >  ArakilArano-GoizuetaBortziriMalerrekaSakanaUltzama

Aditza (egiten)

dirua ere ezuten sobrante izain seguru aski ta

Nafarra  >  ArakilArano-GoizuetaBortziriMalerrekaSakanaUltzama

Aditza (ez zuten/izan)

Yoanen zela gure etxera ta gurekin hitzegiñen zula

Nafarra  >  ArakilArano-GoizuetaBortziriMalerrekaSakanaUltzama

Aditza (Joanen/zuela)

Eztittue bueltatu izanen

Nafarra  >  ArakilArano-GoizuetaBortziriMalerrekaSakanaUltzama

Aditza (Ez ditue)

Badakizie holako kantue kantatzen?

Nafarra  >  ArakilArano-GoizuetaBortziriMalerrekaSakana

Aditza (Badakizue)

edan eitten due

Nafarra  >  ArakilArano-GoizuetaBortziriMalerrekaSakanaUltzama

Aditza (egiten dute)

horrek eakutsi ta dantzatzen zuin...

Nafarra  >  ArakilArano-GoizuetaBortziriMalerrekaSakanaUltzama

Aditza (erakutsi/zuen)

billatu behar zuin makille eoke xamarra

Nafarra  >  ArakilArano-GoizuetaBortziriMalerrekaSakanaUltzama

Aditza (zuen)

baina soñuba denak diferentea due

Nafarra  >  ArakilArano-GoizuetaBortziriMalerrekaSakanaUltzama

Aditza

ta denak paatzen zizkiuten

Nafarra  >  ArakilArano-GoizuetaBortziriMalerrekaSakanaUltzama

Aditza (pagatzen zizkiguten)

asko gauze nik ezautzen eznituenak ematen zitireten

Nafarra  >  ArakilArano-GoizuetaBortziriMalerrekaSakanaUltzama

Aditza

Orain jartzen ttiote

Nafarra  >  ArakilArano-GoizuetaBortziriMalerrekaSakanaUltzama

Aditza (diote)

hamabi urte nitulaiken joan nitzen artzai koxkorra

Nafarra  >  ArakilArano-GoizuetaBortziriMalerrekaSakanaUltzama

Aditza (nituela/nintzen)

hasi nitzen Zentralian

Nafarra  >  ArakilArano-GoizuetaBortziriMalerrekaSakanaUltzama

Aditza (nintzen)

a harrekin batian joan nitzen ni re

Nafarra  >  ArakilArano-GoizuetaBortziriMalerrekaSakanaUltzama

Aditza

ibiltzen nitzen herritan kartak partitzen

Nafarra  >  ArakilArano-GoizuetaBortziriMalerrekaSakanaUltzama

Aditza (nintzen)

horrek ez zuken holako meritu haundirik, ezkil horrek etzoken

Nafarra  >  ArakilArano-GoizuetaBortziriMalerrekaSakana

Aditza (zuen)

dena preparatuba zeon

Nafarra  >  ArakilArano-GoizuetaBortziriMalerrekaSakanaUltzama

Aditza (zegoen)

Hori enekin nik

Nafarra  >  ArakilArano-GoizuetaBortziriMalerrekaSakanaUltzama

Aditza (ez nekien)

Moxkortute hola bueltaka emen zebiltzen herriin

Nafarra  >  ArakilArano-GoizuetaBortziriMalerrekaSakanaUltzama

Aditza

LAGUNTZAILEAK

  • twitter

© 2015 Herri hizkera · Garapena eta diseinua iametza interaktiboa